Het projekt Spark helpt sociale ondernemingen meer duurzame innovatieve ideeën met positieve effecten te ontwikkelen en zo te zorgen voor snellere groei. Spark kijkt naar de randvoorwaarden en past deze aan voor het creëren van effectievere modellen en tools om de ontwikkeling van sociale ondernemingen te ondersteunen.

Sociale ondernemingen zijn goed gepositioneerd om de uitdagingen van onze snel veranderende wereld aan te pakken. Hun dubbele missie – sociale impact en winstgevendheid – creëert echter complexe behoeftes. Momenteel bestaat er nog geen algemene methode voor sociale ondernemingen om de ontwikkeling van duurzame innovatie te managen en ontbreken er nog gemeenschappelijke tools en services.

Het projekt Spark analyseert bestaande tools, kennis, netwerken en methodes die innovatie ondersteunen om zo te sleutelen aan de randvoorwaarden die hun ontwikkeling beïnvloeden. Dit zal gebeuren door versterkte internationale samenwerking, het aangaan van meer partnerschappen voor innovatie en onderzoek en ontwikkeling en door het creëren van effectievere modellen en tools ter ondersteuning van sociaal ondernemerschap.

Het project levert:

  • Een strategie en een actieplan om sociale ondernemingen betere kaders ter beschikking te stellen om duurzame innovatie met positieve effecten te realiseren
  • Een Innovation Accelerator netwerk
  • Een nieuw kader en nieuwe methodologie voor het management van duurzame innovatie binnen sociale ondernemingen

  • Programma-begeleiding voor de internationale Innovation Accelerator
  • Een online tool voor sociale ondernemingen in de start-up fase
  • University of Brighton, UK
  • West Sussex County Council, UK
  • Sociale Innovatie Fabriek, België
  • De Punt, België
  • Seinwezen, Nederland


Het project Spark Social Enterprise ontvangt financiële steun van het Interreg 2 Zeeën 2014-2020 Programma met medefinanciering door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het subsidie-contract No 2S01-043.